News

ZonMW publishes Catalyze report on Dementia therapies

Catalyze recently conducted an exploratory study for ZonMw, the Netherlands Organisation for Health Research and Development. The published report, made available today by ZonMw (see link below), aims at promoting therapy development in dementia, through the ZonMw Dementia Research Programme.. Among other findings, Catalyze identified a gap between research and the market, which has been labelled the “Valley of Death” by some stakeholders. ZonMw will now work to translate the results of this study into Work Package 4 of the Dementia Research Programme.

De ‘Valley of Death’ bij innovatieve therapieën voor dementie

16 augustus 2023

In het streven om therapieontwikkeling voor dementie te bevorderen, heeft ZonMw een verkenning laten uitvoeren. Deze beschrijft onder andere een kloof tussen onderzoek en de markt, die ook wel wordt aangeduid als de ‘Valley of Death’. ZonMw zal zich inzetten om deze kloof te verkleinen.

Verkenning door Catalyze

Om een duidelijk inzicht te krijgen in het huidige landschap van veelbelovende en innovatieve therapieën voor dementie binnen Nederland, kreeg Catalyze de opdracht om een uitgebreide verkenning uit te voeren.

Er zijn 34 personen geïnterviewd die bedrijven, organisaties of onderzoeksgroepen vertegenwoordigen. Ook zijn er openbaar beschikbare en betaalde bronnen gebruikt voor desk research.

Resultaten van de verkenning

Catalyze concludeert dat er onder stakeholders een breed gedragen besef is dat de kans klein is dat dementie opgelost of behandeld zal kunnen worden met slechts 1 innovatie of therapie. Desondanks zijn er diverse kansrijke investeringsmogelijkheden geïdentificeerd, elk met het potentieel om de ontwikkeling van nieuwe therapieën te bevorderen.

De resultaten laten zien dat er binnen het veld van therapieontwikkeling een prominente rol is voor niet-medicamenteuze manieren van behandeling. Ook worden er technologische oplossingen ontwikkeld met als doel de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren.

Kritische kloof tussen onderzoek en markt

Daarnaast keek Catalyze naar de kansen en belemmeringen binnen therapieontwikkeling. De evaluatie van Catalyze wijst onder andere op een kritische kloof tussen onderzoek en de markt, die door sommige belanghebbenden wordt aangeduid als de ‘Valley of Death‘.

‘Deze kloof houdt aan de ene kant in dat private investeringen relatief beperkt zijn in de vroege fase van onderzoek naar dementietherapieën. Aan de andere kant hebben publieke investeringen duidelijke grenzen en focus die de ontwikkeling van therapieën maar tot een bepaald stadium ondersteunt’, aldus Patricia Celie, (PhD) Principal Consultant bij Catalyze.

Geïdentificeerde kloof verkleinen

ZonMw ziet een kans om de door Catalyze geïdentificeerde kloof te verkleinen in het kader van Werkpakket 4. Werkpakket 4 ‘Veelbelovende innovatieve therapieën’ is onderdeel van het Onderzoeksprogramma Dementie dat is onderverdeeld in verschillende werkpakketten. De verkenning werd uitgezet ter voorbereiding op een eerste subsidieoproep binnen Werkpakket 4. Dit werkpakket richt zich op het verder ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen van innovatieve therapieën gericht op dementie.

Begeleidingscommissie

Voor dit voorbereidende traject heeft ZonMw een begeleidingscommissie ingesteld. Zij had een begeleidende en adviserende rol bij het onderzoek van Catalyze en zal ZonMw verder adviseren over de vertaling van de resultaten naar de subsidieoproep. De samenstelling van deze commissie vindt u terug op de webpagina van het Onderzoeksprogramma Dementie.

 


Further reading: ZonMw report

Read the report: An exploration of promising and innovative dementia therapies in the Netherlands

ZonMW: Theme Dementia

ZonMW’s Dementia Research Program

Newsletter

Gain insights and accelerate the growth of your innovations. Sign-up to our monthly newsletter