Horizon Europe is het nieuwe Europese kaderprogramma met een totaal subsidiebudget van € 95,5 miljard, lopend van 2021 tot 2027. Op dit moment is een deel van de subsidieprogramma’s nog in conceptfase, maar we hebben alle officieel gepubliceerde informatie op deze pagina verzameld.

Bij Catalyze hebben we Horizon Europe financiering verzorgd voor een breed scala aan bedrijven, onderzoekers en academische groepen.

Horizon Europe structuur

De voorlopige opzet van het nieuwe programma is verdeeld over 3 pijlers en 1 horizontaal aandachtsgebied:

 

Horizon Europe heeft als doel het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Ook daagt het programma het bedrijfsleven en de academische wereld uit om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor zijn er 5 missiegebieden opgesteld:

 1. Adaptation to climate change including societal transformation
 2. Cancer
 3. Climate-neutral and smart cities
 4. Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
 5. Soil health and food

Later op deze pagina lichten we de verschillende subsidies en clusters binnen deze pijlers verder toe.

Download onze Horizon Europe Guide

Er komt veel kijken bij de aanvraag van een financiering voor Horizon Europe, zoals: budget, consortiumpartners, aanvraagprocedures, activiteiten en specifieke voorwaarden. Onze Horizon Europe Guide geeft je inzicht in hoe je een succesvol voorstel schrijft, laat zien wat de criteria zijn en verhoogd de kansen om gefinancierd te worden.

Horizon Europe Guide mock up

Wat we hebben bereikt

A handheld device for rapid SARS-CoV-2 detection

0

Een mobiel apparaat voor snelle SARS-CoV-2-detectie

Midden in de pandemie gingen medische experts, onderzoekers en ondernemers samen op zoek naar oplossingen om de impact van het Corona-virus te beperken. Zo ook Sabine Szunerits, hoogleraar scheikunde aan de universiteit van Lille. Zij ontwikkelde CORDIAL-S, een diagnostisch apparaat die de efficiëntie waarmee COVID-19-infecties worden gedetecteerd verhoogde. Cruciaal bij het beperken van virale verspreiding.

Thermometer Gun Isometric Medical Digital

De structuur van Horizon Europe

Peiler 1

Excellent Science (wetenschappelijk onderzoek verbeteren en mogelijk maken)

 1. Het Europese onderzoeksraad financiert grensverleggend onderzoek dat is ontworpen en aangestuurd door de beste onderzoekers in Europa. Er zijn enkele voorlopige tijdlijnen voor calls in 2021 gepubliceerd voor ERC-calls.
 2. Marie Sklodowska Curie Actions financiert beurzen en mobiliteit van onderzoekers. Een voorlopige deadline voor MSCA-ITN is gepubliceerd.
 3. Onderzoek infrastructuren die nieuwe onderzoek infrastructuren van wereldklasse financieren.

Lees meer

Peiler 2

Globale uitdagingen & Europese Industriële Competitie

Binnen deze pijler zullen partnerschappen van Europese landen, industrie en belanghebbenden worden gefinancierd om gezamenlijke R&D-activiteiten uit te voeren. Dit is verdeeld over meerdere clusters:

 1. Gezondheid
 2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
 3. Digitaal, industrie en Ruimte
 4. Klimaat, energie en mobiliteit
 5. Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu
 6. Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

Lees meer

Peiler 3

Verbeter SME groei & het Europese innovatie landschap

 1. European Innovation Council (EIC): focus op markt-creërende innovatie en MKB-groei. In de afgelopen jaren is een pilot voor het EIC-programma uitgebracht, inclusief EIC-accelerator en EIC Pathfinder-calls.
 2. European Innovation Ecosystems: verbinding maken met regionale en nationale innovatiefactoren.
 3. European Institute of Innovation and Technology (EIT): gericht op de integratie van onderzoek, hoger onderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap.

Lees meer